Allmän Pension

 

Alla som bott och arbetat i sverige har rätt till allmän pension. Den består av inkomstpension och premiepension (PPM) och baseras på hur mycket du tjänat innan du går i pension.

Tidigare bestod den av ATP och folkpension men byttes i slutet av 90-talet mot "Allmänn Pension".

 

Det som kallades ATP och folkpension i det gamla sytemet bytte namn till tilläggspension och garantipension.

 

 

Födelseår Pensionsystem
Född 1937 eller tidigare
100% från det gamla systemet
Född 1938-1953
Både gamla och nya systemet
Född 1954 eller senare
100% från det nya systemet

 

 

 

Inkomstpensionen brukar för många vara ungefär hälften av den totala pensionen. Det finns ett tak för inkomstpensionen och ju högre du ligger över taket destå viktigare blir avtalspensionen - tjänstepensionen från din arbetsgivare.

 

Premiepensionen (PPM) består av 2,5% av pensionsunderlaget och du kan själv välja vilka fonder som ska ingå. Om du inte aktivt väljer fonder placeras premiepensionen i premiesparfonden som förvaltas av 7:e AP fonden.

 

Garantipension fyller ut om du haft låg eller inga inkomster och fungerar som ett grundskydd. För att få full garantipension ska du ha bott i sverige i minst 40 år. För varje år du varit bosatt utomlands minskar garantipensionen med 1/40-del. För flyktingar finns särskilda regler. En ansökan till försäkringskassan krävs för att få garantipensionen utbetald. Garantipensionen betalas ut tidigast vid 65-års ålder.